Komplett våtromsdokumentasjon

Nå får du tilgang på et komplett prosjekteringsverktøy, som opfyller alle krav til byggteknisk forskrift - Tek 17. Verktøyet lager komplett prosjektering- og våtromsdokumentasjon.

Registrer deg
Anbefalt av Fagrådet for våtrom

Løsningen er utviklet i henhold til TEK-17

§ 2–3

Dokumentasjon av løsninger
Prosjekterende skal utarbeide tilstrekkelig dokumentasjon som bekrefter at løsninger som er valgt oppfyller forskriftens krav.

§ 13–15

VÅTROM OG ROM MED VANNINSTALLASJONER
Våtrom skal prosjekteres og utføres slik at det ikke oppstår skade på konstruksjoner og produkter på grunn av bruksvann, vannsøl, lekkasjevann og kondens.

Ja takk, jeg ønsker å bli
kontaktet for mer informasjon

SEND